Regulamin Korzystania z Platformy E-learningowej

Niniejszy regulamin korzystania z platformy e-learningowej, zwany dalej „Regulaminem” określa zakres i warunki korzystania przez użytkowników z platformy e-learningowej, która prowadzona jest przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu.


DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:


Copyright © MBL
MEDU v. 2.1